PQ - Music

You-Tube音楽、創作日記

you-tube音楽動画、世界の音楽
-

Sempre... Sempre - Peppino Gagliardi


Peppino Gagliardi - Sempre... Sempre ( 1971 )